Minden közösségnek vannak értékei

Épített környezet

Barátok feredeje – tesztanyag

A Kis-Somlyó hegy lábánál fakadó borvízforrástól, a Lobogótól (Na-HCO3 típusú borvíz) délre, 50 méter távolságra volt a Barátok fürdője, amelynek a korhadt fagerendás medencéje az 1980 as években még állott, de az utóbbi évtizedben a medencét betemették. Helyét egy betongyűrű jelzi, amibe a megzabolázott lobogó borvízfürdő vize fortyog.

Csíksomlyói kegytemplom – tesztanyag

A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek első temploma gótikus stílusban épült 1442-1448 között. Mellé egy kisebb méretű kolostort is építettek a szerzetesek. A templom épülete, több török- és tatárbetörést átvészelve, 1802-ig állt. Az épületeket a XVII-XVIII. században többször javították, bővítették, a templom 1802-re azonban kicsi lett, és új templom építése mellett döntöttek.

Tovább az eszköztárra