Minden közösségnek vannak értékei

Székelyföldi értéktár

Karakói híd – tesztanyag

Az 1897-ben épült viadukt a Karakó-patak völgyét hidalja át, 64,44 m magasban. Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legmagasabb viaduktja volt. Mindkét világháborúban felrobbantották, mai alakját 1946-ban nyerte el.

Csíksomlyói kegytemplom – tesztanyag

A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek első temploma gótikus stílusban épült 1442-1448 között. Mellé egy kisebb méretű kolostort is építettek a szerzetesek. A templom épülete, több török- és tatárbetörést átvészelve, 1802-ig állt. Az épületeket a XVII-XVIII. században többször javították, bővítették, a templom 1802-re azonban kicsi lett, és új templom építése mellett döntöttek.

Barátok feredeje – tesztanyag

A Kis-Somlyó hegy lábánál fakadó borvízforrástól, a Lobogótól (Na-HCO3 típusú borvíz) délre, 50 méter távolságra volt a Barátok fürdője, amelynek a korhadt fagerendás medencéje az 1980 as években még állott, de az utóbbi évtizedben a medencét betemették. Helyét egy betongyűrű jelzi, amibe a megzabolázott lobogó borvízfürdő vize fortyog.

Székelyföldd alatt az Erdély területén található, „történelmi” székely székek területét kell érteni. A történelmi Székelyföldhöz tartozott a mai Kovászna (Háromszék) és Hargita megye (Csíkszék, Udvarhelyszék), Maros megye egy része (Marosszék), a mai Fehér és Kolozs megyék kisebb darabjai (Aranyosszék). Aranyosszék exklávé volt (a többi székkel területileg nem függött össze), és volt a Székelyföldnek enklávéja is (szigetszerűen közrezárt vármegyei terület): Felső-Fehér vármegye peselneki járása Tusnádfürdő és Kézdivásárhely között. A mai értelemben vett Székelyföld nem tartalmazza Aranyosszéket, de magába foglalja Maroshévízet és környékét, illetve az egykori enklávét, a Felső-Fehér vármegye peselneki járását. Székelyföld önrendelkezéssel bírt, az évszázadok folyamán, melyben központi szerepet kapott Székelyudvarhely, majd később Székelyvásárhely, mai nevén Marosvásárhely, mely a régió kulturális, oktatási, gazdasági és ipari központja lett.
Tovább az eszköztárra